นิทรรศการ

บอลลูนที่แบ่งย่อยตามสถานที่
May 28, 2016

ดังกล่าวก่อนหน้า ถุงลมสามารถจำแนกตามตำแหน่งถุงลมนิรภัยด้านคนขับ ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร ด้านหลังถุงลมนิรภัย ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และถุงลม นิรภัยหลังคา ป้องกันทั้งหมดของร่างกายสามารถจำแนกตามขนาดถุงวันและใบหน้าเล็กของถุงลมนิรภัยเสื้อเกราะป้องกันหลัก เกราะถุงอากาศต้นทุนต่ำ แต่ต้องใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยที่มีผลต่อการป้องกัน เป็นรถยุโรปโดยทั่วไปใช้เข็มขัด รถยุโรปให้กับถุงลมขนาดเล็ก รถไทยไม่ได้ใช้ออกแบบเข็มขัด มีถุงอากาศชนิดเปิด
ชิงเต่า Shenxing อากาศผลิตกระเป๋าโทรศัพท์: +86-18663978771